यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
कमलप्रसाद पौडेल कार्यकारी अधिकृत jeeevan25@gmail.com 9858071111
शंकर बि.क ना.सु योजना ९८५८०२७७९४
शेर बहादुर के.सी खरिदार राजस्व/जिन्सी/बातावरण/सूचना अधिकारी/यम.सी.पी.यम फोकल पर्सन ९८५८०२९७११
सुर्य बहादुर थापा खरिदार सचिव वडा कार्यालय ७ ९८४८३७०८१०
टिकाराम ढकाल खरिदार संयुक्त वडा कार्यालय ४ ५ /प्रशासन /सा.वि/पन्जिकरण/सा.सु ९७४८०१८४८५
हर्क बहादुर घर्ति खरिदार प्रशासन ९८४४८२६०६४
प्रविन बस्नेत सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८४८०३१५००
चक्र बहादुर थारु सव. ओभरसियर प्राविधिक ९८६८३४०१८०
शिव प्रसाद पौडेल बि.टे हल्का सवारी चालक ९८४८०१३५६०
मनोज थारु बि.टे अपरेटर ९८१२४८१००३
रमेश थारु बि.टे हल्का सवारी चालक ९८४८१३०६८५
गणेश थारु बि.टे कार्यालय सहयोगी ९८४८१३५३३४
साधु थारु बि.टे कार्यालय सहयोगी ९७४८०२४०७९
राहुल थारू बि.टे कार्यालय सहयोगी ९८४८११०१५९
प्रेम बहादुर नेपाली का.स. कार्यालय सहयोगी ९८६६७२३१०५
तिलक राम ढकाल का.स. कार्यालय सहयोगी ९८४४८८४९९७
अनन्त कुमार महतो बि.टे सफाई कर्मचारी
महन्तराम थारु बि.टे सफाई कर्मचारी
मनिराम थारु बि.टे सफाई कर्मचारी
भुन्टो थापा बि.टे सफाई कर्मचारी
निलकण्ठ रेग्मी उप सचिव शिक्षा ९८४८०२३९३८
यज्ञ बहादुर पौडेल अन्तरिक लेखा परिक्षक राजस्व ९८५८०२६९१०
रविलाल मिजार शा.अ / वि.नि शिक्षा ९८४८४४१०३९
सुरेश कुमार रेग्मी जन स्वास्थ्य निरिक्षक स्वास्थ्य ९८५८०२०१६८
डा. प्रेम कुमार मण्डल प.वि.अ पशु ९८५८०४०३४४
ढाकाराम ढकाल स्रोत व्यक्ति शिक्षा ९८५८०३१०४०
भेषराज गैरे स्रोत व्यक्ति शिक्षा ९८५८०२२१८४
ई. बलराम पौडेल इन्जिनियर प्राविधिक ९८५११९५८९८
घनश्याम के.सी. सि.अ.हे.व.अधिकृत स्वास्थ्य ९८४४८२०२५५
ई. प्रबिन सुबेदी क.अधिकृत सुचना प्रविधी ito.bansgadhimun@gmail.com 9849762465
ऋषिराम उपाध्याय ना.सु प्रशासन ९८६८२२५८३१
ठाकुरदयाल शाह प्र.से.प्रा. पशु ९८५८०२६३३०
भिमलाल चौधरी प्रा.स कृषि ९८४८२१७८११
लोक बहादुर शाही सव. ओभरसियर प्राविधिक ९८४८०१४११७
मोहन थारु सव. ओभरसियर प्राविधिक ९८६८१३८७७७
हरी गोडिया अमिन प्राविधिक
चेत बहादुर वलि अमिन प्राविधिक ९८४८०२७३३६
भिमसेन खड्का अमिन प्राविधिक ९८६७८८१६९५
राजु चौधरी ना.प्रा.स कृषि ९८६८०७७२८४
धर्मागत काफ्ले का.स.
खुसीराम थारु का.स.