कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
तुल्सीराम श्रेष्ठ लेखा अधिकृत लेखा शाखा trs222tulsi@gmail.com ९८४७९९०४४१
शंकर बि.क ना.सु संयुक्त वडा कार्यालय १ २ ३ ४ ९८५८०२७७९४
शेर बहादुर के.सी खरिदार राजस्व/जिन्सी/बातावरण/सूचना अधिकारी/यम.सी.पी.यम फोकल पर्सन ९८५८०२९७११
सुर्य बहादुर थापा खरिदार संयुक्त वडा कार्यालय ६ १० ११ ९८४८३७०८१०
टिकाराम ढकाल खरिदार संयुक्त वडा कार्यालय ५ ७ ८ ९/प्रशासन /सा.वि/पन्जिकरण/सा.सु ९७४८०१८४८५
हर्क बहादुर घर्ति खरिदार प्रशासन ९८४४८२६०६४
बिना के.सी खरिदार प्रशासन
चिरन्जिबी लम्साल इन्जिनियर योजना तथा शहरी बिकास शाखा ९८४१०४४४२२
प्रविन बस्नेत सव.इन्जिनियर योजना तथा शहरी विकास ९८४८०३१५००
चक्र बहादुर थारु सव. ओभरसियर योजन तथा शहरी विकास ९८६८३४०१८०
दिपेन्द्र कटुवाल अमिन योजना तथा सहरी विकास ९८४४८९२८३७
शिव प्रसाद पौडेल बि.टे हल्का सवारी चालक ९८४८०१३५६०
मनोज थारु बि.टे अपरेटर ९८१२४८१००३
रमेश थारु बि.टे हल्का सवारी चालक ९८४८१३०६८५
गणेश थारु बि.टे कार्यालय सहयोगी ९८४८१३५३३४
साधु थारु बि.टे कार्यालय सहयोगी ९७४८०२४०७९
राहुल थारू बि.टे कार्यालय सहयोगी ९८४८११०१५९
प्रेम बहादुर नेपाली बि.टे कार्यालय सहयोगी ९८६६७२३१०५
तिलक राम ढकाल बि.टे कार्यालय सहयोगी ९८४४८८४९९७
अनन्तराम थारू बि.टे सफाई कर्मचारी
महन्तराम थारु बि.टे सफाई कर्मचारी
मनिराम थारु बि.टे सफाई कर्मचारी
भुन्टो थापा बि.टे सफाई कर्मचारी
कमलप्रसाद पौडेल कार्यकारी अधिकृत jeeevan25@gmail.com 9858071111