यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: ९७७ ८४-४००००२/ ४००१६१/४००१६२/४००१६३/४००१७१

mobile : 9858071111

Fax : ०८४-४००००२

Email: bansgadhimun@gmail.com

website : bansgadhimun.gov.np

इमेल : bansgadhimun@gmail.com

फेसवुकमा हामी www.facebook.com/municipalitybansgadhi

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !