तेस्रो नगरपरिषदमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि माननीय ब्यबस्थापिका संसद सदस्य श्री श्याम प्रसाद ढकाल