यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

तेस्रो नगरपरिषदमा बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी अधिकृत श्री बखत बहादुर खड्का