यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

आ.ब ०७४/७५ को लागि बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

आ.ब ०७४/७५ को लागि बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम